Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

Κατεβάστε το pdf