Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το δωδέκατο τεύχος από τα Δελταϊκά Δρώμενα

 

Δημοσιεύτηκε το δωδέκατο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Δελταϊκά Δρώμενα" (Newsletter) του Φορέα Διαχείρισης Π.Π. Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να το κατεβάσετε! Καλή ανάγνωση!

 

Δελταϊκά Δρώμενα Νο 12(download link)