Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εφαρμογή Προγράμματος για την γρίπη των πτηνών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 4411/138539/22-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΞΦ4653ΠΓ-ΤΔΨ) (ΦΕΚ 4669/τ. Β’/29-12-2017) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» για το έτος 2018 και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας. Μετά τις περσινές εστίες που παρουσιάστηκαν στη χώρα μας και καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να εκδηλώνονται κρούσματα της γρίπης των πτηνών, το ΥΠΑΑΤ εφιστά την προσοχή στους πολίτες σχετικά με τη νόσο.

Ειδικά για την περιοχή του Δέλτα Έβρου, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση άγριων πτηνών, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας εκ μέρους των χρηστών κι επισκεπτών της περιοχής και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπιστούν νεκρά ή ημιθανή πτηνά (Δ/νση Κτηνιατρικής Ν. Έβρου, τηλ. 25513 57190, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, τηλ. 25510 61000).
Μπορείτε να δείτε την Απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο

Απόφαση

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 08:21