Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Κατεβάστε την διακήρυξη πατώντας ΕΔΩ