Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση του έργου ''Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin"

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της διαχείρισης του έργου «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin». Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

 

πρόσκληση

παράρτημα Α Οικονομική Προσφορά

παράρτημα Β Διευκρινήσεις

παράρτημα Γ Σχέδιο Σύμβασης

παράρτημα Δ Εγκεκριμένη Πρόταση Προγράμματος Biolearn