Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού - λογισμικού

Ο Φορεάς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας  ηλεκτρονικού εξοπλισμού-λογισμικού.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού - λογισμικού

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς