Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ" (αρ. πρωτ. 103/16.02.2021)

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ" (αρ. πρωτ. 103/16.02.2021)

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο:

 

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ"