gr

1-1628593829

barkada

Τυχαία φωτογραφία

  • Κατσουλιέρης / Crested Lark (Galerida cristata) (L. Simitzi)
wallpapers

Στο Δέλτα του Έβρου, μου αρέσει να:

Νομικό Πλαίσιο - Αρμοδιότητες

Νομικό Πλαίσιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Περαντωνάκης
Περαντωνάκης
Για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής συστάθηκε το 2002 βάσει του άρθρου 13 του Ν.3044, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.1650/1986 και του Ν.2742/1999. Ο Φορέας Διαχείρισης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το 2003 (με το ΦΕΚ 126/2003) καθορίστηκε η συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και συγκεκριμένα οι φορείς που εκ προσωπούνται στο Διοικητικό του Συμβούλιο, το νομικό καθεστώς με το οποίο θα λειτουργεί και η έδρα του.

Τον Ιούλιο 2003 με την Απόφαση 126440/2468 της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε συγκροτείται το 1ο Διοικητικό Συμβούλιου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΕΚ: 894/3-7-2003)

Τον Νοέμβριο του 2006 με την Απόφαση 43716 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε συγκροτείται το 2ο Διοικητικό Συμβούλιου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΕΚ: 65/7-11-2006)

Τον Ιανουάριο του 2010 με την Απόφαση 2048 της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α συγκροτείται το 3ο Διοικητικό Συμβούλιου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΕΚ: 24/28-1-2010)

Τον Ιούνιο του 2011 με την Απόφαση 24584 της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 2048/26-1-2010 απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ: 193/16-11-2011).

Για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης έχουν εγκριθεί οι Κανονισμοί Λειτουργίας του και συγκεκριμένα:

-Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 1925/2004)

-Κανονισμός λειτου ργίας υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 843/2005)

-Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, για τη ανάθεση παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 1890/2004)

-Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 1924/2004)

Αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 Παρ. 2 του Νόμου 2742/1999, στην αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης υπάγονται:

α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.

β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα.

γ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την Προέγκριση Χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.

δ. Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτόν, οι Φορείς  Διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τα Προεδρικά Διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης του. Για τον ίδιο σκοπό, οι Φορείς Διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.

ε. Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων.

ζ. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των Φορέων Διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους.
η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα Προεδρικά Διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 και στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του προστατευόμενου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.

θ. Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς τον Φορέα ή μισθώνονται από αυτόν κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.


ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή γλώσσας

enggr

Αναζήτηση

Διαγωνισμοί

diavgia
joomla 1.7