Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος BIOLEARN στο Burgas της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea BasinBioLearn» (Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής, στις 22-24 Νοεμβρίου 2021,στο Burgas της Βουλγαρίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, παραβρέθηκε εκεί με την συμμετοχή δύο εκπροσώπων του, για την παρουσίαση και τον έλεγχο της πορείας του προγράμματος. Συζητήθηκαν για όλους τους εταίρους τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, οι δράσεις που έχουν καθυστερήσει, οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των δαπανών, τα προβλήματα που ανέκυψαν και οι τρόποι επίλυσης αυτών.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2021 13:38