Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΣΙ - ΝΕΡΑΪΔΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ"